Homo solidaricus

Homo solidaricus : et oppgjør med myten om det egoistiske mennesket

Wegard Harsvik

2018

Lån boka

Tilgjengelig som:

Om boka

  • Fellesskap : sosial interaksjon

De siste femti årene har ny innsikt fra biologi, adferdsvitenskap og økonomi snudd opp ned på gamle forestillinger om mennesket. Ideen om at alle har en snever egeninteresse som mål i alt vi gjør, Homo Economicus, har fått hard medfart. I denne boken løftes motsatsen frem, Homo Solidaricus, og viser at samarbeid er en grunnleggende egenskap hos oss som art. Solidaritet og fellesskap er ikke en kamp mot menneskenaturen, men dypt forankret i oss, og dette må få konsekvenser for hvordan vi diskuterer politikk og skaper gode samfunn. Omtalen er utarbeidet av BS.

Utgaver

Kontakt

Sel kommune
Ansvarlig redaktør: May Britt Josten
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content