ForsideSel bibliotek
Til tjenester og tilbud

Film og spill

Filmbib

En gratis strømmetjeneste hvor du kan se kort- og dokumentarfilm med et nasjonalt lånekort.

Logo for filmbib.no

Alle med nasjonalt lånekort på norske bibliotek kan se kort- og dokumentarfilm gratis gjennom strømmetjenesten Filmbib. Du logger deg inn med lånenummer og PIN-kode som du får på biblioteket. Alle filmene du finner her er kjøpt inn gjennom den nasjonale innkjøpsordningen for film. Ordningen administreres av Norsk filminstitutt på oppdrag fra Kulturdepartementet og er opprettet for å bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge. Lenke til filmbib.

Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Ansvarlig redaktør: May Britt Josten
Sel kommune
Bygget med Libry Content