Sel

bibliotek

Sel

bibliotek

Digital tjeneste

Nettbiblioteket

En søketjeneste for det digitaliserte materialet til Nasjonalbiblioteket.

Logo for Nasjonalbiblioteket

Nettbiblioteket er Nasjonalbiblioteket sin storsatsing for allmenn tilgang til digitalisert materiale. Nasjonalbiblioteket tilbyr, via sin nettportal, tilgang til bøker, bilder, tidsskrifter, aviser og kart. Til vanlig gis denne tilgangen kun til dokumentasjons- og forskningsformål.

Studenter, lærere og vitenskapelig ansatte kan logge seg inn via Feide for tilgang.

Mer informasjon om tilgang og pålogging finner du her.

Vis alle tjenester
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Ansvarlig redaktør: May Britt Josten
Sel kommune
Bygget med Libry Content