Sel

bibliotek

Leseforslag
Arrangementer
Åpningstider
Tjenester og tilbud

Min side

Sel

bibliotek

Samtale og debatt

Livsglede - også etter korona

Per Anders Nordengen. Et kåseri med humor og alvor.

På bildet: Per Anders Nordengen. Fotograf Calle Huth / Studio Illegal
Foto: Foto: Calle Huth / Studio Illegal

Dato

ons 13. juli 2022

Tid

19:00 -

Sted

Sel bibliotek, Otta

Livsglede i livsalvoret

Livet spenner mellom store ytterligheter. Ingen går gjennom livet uten å oppleve både gleder og sorger, latter og tårer. Livet er både muntert og alvorlig. Til tider tar alvoret overhånd. Sykdom, ulykker, tap eller yttre hendelser kan være så vonde at de preger hele tilværelsen. Smerten kan komme brått, eller den kan snike seg inn over tid. Livet er urettferdig.


Det vonde rammer tilfeldig. Det er kortavstand mellom ytterlighetene. Kun én bokstav skiller i alfabetet mellom lykke og ulykke. Vi må væreforberedt på at enda mindre kan skille i virkeligheten. Men livet er heldigvis mer enn bare alvor og smerte. Vi må ta det vonde på alvor, samtidig som vi tillater oss å nyte livsgleden som finnes. Det handler om hvilke grep vi kan ta for å leve så godt som mulig slik livet ble.


Dette foredraget gir ingen endelig svar, og det lodder ikke dypt i de store og vanskelige spørsmålene som berøres. Men det er ment som tankevekkende smakebiter om hvordan lete frem livsglede midt i alvoret.

Per Anders Nordengen

er prest, foredragsholder, forfatter og samtaleveileder. Han har vært ansatt i firmaet Psykologbistand i Oslo og i et konsulentfirma hvor han blant annet jobbet med store nedbemanninger, lederutvikling og omstillinger.

Nordengen er utdannet teolog, og arbeidet som prest i mange år både i Norge og Sør-Afrika. Han var prest i en farget menighet i Sør-Afrika fra 1985 til 1987, under noen av de verste årene i apartheids moderne historie.
Tiden i Sør-Afrika og engasjementet mot apartheid har lært Nordengen noe om hva håp, visjoner, drømmer og engasjement kan føre til.

Mange år i kirke og næringsliv har gitt Per Anders Nordengen gode erfaringer for mennesker i ulike livssituasjoner. Han har vært mye brukt i radio og TV, har skrevet flere bøker, samt en rekke artikler i dagspresse og tidsskrifter.

Nordengen er også hovedtaler under gudstjenesten på Jørundgard torsdag 14. juli, kl. 14:00. Gudstjenesten er etter Eldretreffen kl. 12:00 på Dansefestivalen 2022.

Relatert litteratur

Når forandring ikke fryder...

Nordengen, Per Anders

Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Ansvarlig redaktør: May Britt Josten
Sel kommune