Sel

bibliotek

Leseforslag
Arrangementer
Åpningstider
Tjenester og tilbud

Min side

Sel

bibliotek

Lesesirkel

Virvelvind; en lesesirkel for ungdom i Sel kommune

Lesesirkel for ungdom i Heidal ved Heidal filial hver annen tirsdag.

Ung jente vandrer med bok over ansiktet, som en boksluker.

Dato

tir 24. mai 2022

Tid

19:00 - 21:00

Sted

Sel bibliotek, Heidal filial

Tirsdag 24.mai starter vi opp Virvelvind; en lesesirkel for ungdom i Sel kommune.

Tirsdagene ved Heidal filial er for ungdom i Heidal.

Dette er en forlengelse av Snøstorm; en lesekampanje for ungdom, hvor vi ønsker bidra til økt leseglede blandt målgruppa.

Lesesirkelen skal være en trygg, sosial arena hvor vi sammen skal finne frem til litteratur vi skal lese, det være seg dikt, romaner, noveller eller sakprosa, og som igjen kan føre til gode samtaler og refleksjoner.

Ungdommen skal i størst mulig grad får være med å forme hvordan lesesirkelen skal drive fremover, med veiledning av en ansatt, Sigrid, ved biblioteket. Det kreves ikke av deg som ungdom at du skal være en veldig god leser, eller ha stor kunnskap om litteratur, men målet er at du ved å delta i lesesirkelen kan oppdage en glede ved lesing du kanskje ikke enda har oppdaget.

Det viktigste du kan bidra med når vi samles til lesesirkel er å være tilstedet, være åpen for nye opplevelser og å ha lyst til å være sammen med jevnaldrende i en litt annen setting enn du ellers er vant med.

Det blir noe å bite i hver gang.

Håper å se akkurat deg!

Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Ansvarlig redaktør: May Britt Josten
Sel kommune