Til arrangementer

Litteratur og fortelling

Boklansering - Mammut og menneske

Viste du at det er funnet rester etter mammut i Sel?

Ole Nashoug og Sergey Fedorov, museumsbestyreren på Mammut museet i Yakutsk (Sibir), står foran en mammutfigur
Foto: Ole Nashoug
Ole Nashoug og Sergey Fedorov, museumsbestyreren på Mammut museet i Yakutsk (Sibir), står foran en mammutfigur
Foto: Ole Nashoug
Ole Nashoug og Sergey Fedorov, museumsbestyreren på Mammut museet i Yakutsk (Sibir), står foran en mammutfigur
Foto: Ole Nashoug

Gratis - krever påmelding

Dato

tor 4. april

Tid

18:00 - 19:00

Sted

Otta

Påmelding

Send e-post til:biblioteket@sel.kommune.no

Ole Nashaug er daglig leder ved Mammuthus i Vangsåsen. Han kommer til Otta for å snakke om mammutfunn i området, og om boka Mammut og menneske : En reise gjennom 66 millioner år

Den ullårete mammuten, Mammuthus primigenius, var et av jordas største landpattedyr, inntil den døde ut for omkring 4000 år siden. Den pelskledde «elefanten» med de svære støttennene har blitt symboldyret for kvartærtidas istider. Mammutkadaver tiner stadig ut av permafrosten i Sibir, Canada og Alaska, og forsyner vitenskapen jevnlig med ny spennende kunnskap om dette særegne dyret.

Mammuten vandret i millionantall på en kjempesvær steppe som strakte seg over store deler av Europa, nordlige Asia og nordlige Nord-Amerika for noen titalls tusen år siden. Norge lå i ytterkanten av mammutsteppen og vi finner i dag dette dokumentert gjennom funn av knokler, kinntenner og biter av støttenner av dyret ikke minst i Gudbrandsdalen og traktene ned mot Romerike.

Til sammen er det funnet 24 bein-/tannrester i Norge, tilnærmet alle funn stammer fra Innland. Det kan vi være stolte av!

Hvordan levde mammuten? Hvordan var den tilpasset streng kulde? Hvor kom den fra? Hvorfor og hvordan døde den ut? Var det «vi» som mennesket – som var skyld i at mammuten og andre store istidsdyr forsvant? Kan vi gjenskape mammuten? Disse spørsmålene er forsøkt besvart i boken, som Ole Nashoug og professor emeritus Johan Petter Nystuen ved Universitetet i Oslo har skrevet.

Til å begynne med skulle de skrive om de norske mammutfunn, men med økt litteratursøk og ny kunnskap tok ambisjonene nye mål, og det ble om mammuten i et globalt perspektiv. Johan Petter står bak et omfattende litteratursøk, mens Ole tok sine «feltbesøk» til Gudbrandsdalen, Sibir, Ukraina, Jersey og Yukon i Canada. Dette har gitt boka mye nytt billedmateriell.

Boka er på 260 sider. I tillegg er det 80 sider med noter og referanser. Dette bør tilsi ei boka med høy faglig kvalitet. Rikelig med illustrasjoner gjør den til ei familie-bok. Boka er den eneste i sitt slag i Skandinavia, og bør være en berikelse for de som ønsker å se tilbake på mammutens- og menneskets forhistorie.

Relatert litteratur

Kontakt

Sel kommune
Ansvarlig redaktør: May Britt Josten
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content