Til digitalt bibliotek

Andre digitale ressurser

Søk og skriv

For deg som ønsker å lære mer om informasjonssøk, studieteknikk og akademisk skriving

Er laget for alle studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk, studieteknikk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne. Tjenesten er et samarbeid mellom bibliotekene ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Oslo (UiO) samt Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen.

Kom i gang

Inne på siden får du tips til blant annet søking etter informasjon, frasebank med eksempler på uttrykk og vendinger som er mye brukt i akademiske tekster, tips til studieteknikk og kildebruk.

Klikk her for å gå inn på søk og skriv.

Opphavsretten til produktet Søk & Skriv tilhører institusjonene UiB, UiO og HVL.

Kontakt

Sel kommune
Ansvarlig redaktør: May Britt Josten
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content