Edda

Skuespill  •  Adaptasjoner

Edda : den eldre Edda i ein scenisk versjon

Jon Fosse

2017

Lån boka

Tilgjengelig som:

Om boka

Gudedikta i det som i dag vert kalla Den eldre Edda, har levd på folkemunne i uviss tid før dei blei skrivne ned på Island på 1200- og 1300-talet. Samlinga blei gjenoppdaga på midten av 1600-talet og har sidan, saman med Snorre-Edda (Den yngre Edda), vore det mest sentrale verket i den norrøne mytologien. Våren 2017 blir «Edda» sett opp på Det norske teatret, regissert av Robert Wilson. Jon Fosse står bak skodespelet, som byggjer på fleire av dei kjende dikta, mellom anna Voluspå, Vavtrudnesmål, Grimnesmål, Trymskvida, Loketretta og Balders draumar. Fosse har gitt dikta si personlege form og skrive ein dramatisk dialog med sterke musikalske og rytmiske kvalitetar. Omtalen er utarbeidd av BS.

Utgaver

Kontakt

Sel kommune
Ansvarlig redaktør: May Britt Josten
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content