Sammensatte samfunn

Sammensatte samfunn : innvandring og inkludering

Knut Kjeldstadli

2008

Lån boka

Tilgjengelig som:

Om boka

  • Innvandring - Norge

Historikeren Knut Kjeldstadli diskuterer i denne utgivelsen de samfunnsmessige utfordringene vi står overfor når det gjelder integrasjon og migrasjon. Ulike etniske og kulturelle grupper og forskjellige tenkemåter og måter å leve på inngår i sammensatte, flerkulturelle samfunn. Dette byr på nye utfordringer. Forfatteren presenterer ulike former for integrering og vil selv utvikle en ny modell for "enhet i mangfold". Sosial likhet og aksept for kulturelle forskjeller og politisk enighet om hvordan uenighet skal håndteres er målet. Konkrete politiske programmer for innvandring og integrering skisseres. Knut Kjelstadli er professor i historie ved Universitet i Oslo og var hovedredaktør for verket Norges innvandringshistorie.

Utgaver

Kontakt

Sel kommune
Ansvarlig redaktør: May Britt Josten
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content