Soga om Fridtjov den frøkne

Soga om Fridtjov den frøkne

2013

Lån boka

Tilgjengelig som:

Om boka

Soga om Fridtjov den frøkne er ei av dei mest kjende norrøne sogene utanfor Noregs grenser. Fridtjov frå Framnes forelskar seg i Ingebjørg, dotter av kong Bele. Etter at kongen døyr havnar Fridtjov i krangel med Ingebjørg sine brør, noko som fører til at Fridtjov vert driven frå garden og Ingebjørg giftast vekk til den langt eldre kong Ring. Fridtjov må nytte klokskapen sin for å vinne den store kjærleiken tilbake. Denne nyomsetjinga er av Jon Fosse. Ho er basert på det opphavelege og lengste handskriftet av soga frå 1300-talet. Dette er ei underhaldande forteljing som gir innblikk i skikkar, tru og mentaliteten i vikingtida.

Utgaver

Kontakt

Sel kommune
Ansvarlig redaktør: May Britt Josten
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content