Til tjenester og tilbud

Rom og utstyr

Utstyrsbankene

Gratis utlånstilbud av fritidsutstyr for alle i Sel kommune.

Logo til utstyrsbankene i Sel kommune
Logo til utstyrsbankene i Sel kommune
Logo til utstyrsbankene i Sel kommune

Hvem kan låne?

På grunn av stor pågang er det fra vinter 2024 kun innbyggere i Sel kommune som kan låne utstyr på utstyrsbanken.

Kommunale aktiviteter, barnehager, skoler og frivillige organisasjoner i kommunen kan låne utstyr, men det anbefales at de som skal bruke utstyret låner selv.

Kommersielle aktører kan ikke låne fra utstyrsbanken.

Kriterier for utlån:

  • Barn under 16 år må ha med foresatte ved utlån. Låntagere mellom 16-18 år må ha med underskrift fra foreldre.
  • Utstyret kan lånes for max 1 uke av gangen. I tidspunkt med stort press på utstyr, kan ikke utlånet forlenges.
  • Alle som låner utstyr må undertegne utlånsskjema.
  • Utstyr leveres i samme stand som ved utlån. Ski skal renses før levering og utstyr skal vaskes om det er blitt møkkete

Alt utlån er gratis!

Otta:

På biblioteket på Otta kan du låne og leverer utstyret i bibliotekets åpningstider. Mer om utstyrsbanken på Otta.

Heidal:

I kjelleren på Heidalshallen har vi utstyrsbank i samarbeid med Heidal idrettslag og frivillige i Heidal. Her må du ringe og avtale tid for å hente og lever utstyr med de frivillige. (Se informasjon om telefonnummer på siden om utstyrsbank i Heidal). Mer om utstyrsbanken i Heidal.

Vi ber om at dere leverer utstyret der dere låner det.

Erstatning

Tapt/ødelagt utstyr må erstattes, og all bruk av det lånte utstyret skjer på eget ansvar.

Utstyr erstattes i forhold til innkjøpspris og nedskrives over 5 år, med 20 % hvert år. Utstyr som er 5 år eller eldre erstattes med 20 % av dagens nypris for innkjøp.

Satsene for erstatning reguleres i Sel kommunes gebyrregulativ hvert år.

Kontakt

Sel kommune
Ansvarlig redaktør: May Britt Josten
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content